Klimatska naprava je marsikje v rabi skozi celo leto; pozimi, da segreva prostore in poleti, da jih hladi. Če pa želimo poskrbeti, da klima dela tako kot je treba jo je potrebno vzdrževati in opraviti servis vsako leto. Servis je najbolj priporočljivo opraviti enkrat letno, če je v rabi pogosto se lahko opravi servis tudi dvakrat letno. Najbolj primeren je čas pred poletjem, torej pred sezono vročine.

Ko že govorimo o servisu lahko omenimo tudi čiščenje filtrov, za kar lahko poskrbi vsak lastnik klime, saj ne zahteva strokovnosti, medtem ko za ostalo vzdrževanje potrebujemo pravega strokovnjaka, ki se spozna na klime.

Za servis klimatske naprave imamo tri razloge in sicer so to:

  • Umazanija, ki se nabere v notranji enoti klime in vpliva na zdravje (vpliv na dihalne poti in povzročanje alergij) ljudi, saj le-ti vdihavajo to umazanijo, problem je le, da je ta umazanija očem nevidna. To lahko preprečimo z redim letnim servisom, večkratnim čiščenjem in dezinficiranjem.
  • Nečista notranja in zunanja enota, ki vpliva na pihanje mrzlega in toplega zraka ter na porabo električne energije.
  • Premalo plina v klimi, kar lahko vodi do okvare najpomembnejših delov klimatske naprave, posledično nastanejo tudi visoki stroški zaradi popravila ali zamenjave klime. Največji problem je kompresor, ki je glavni del vsake klimatske naprave, hkrati pa je tudi najdražji element. Njegova glavna naloga pa je poganjanje plina po sistemu, s čimer omogoča hlajenje ali segrevanje prostorov.

Servis klimatske naprave je pomembna dejavnost, katero je potrebno opraviti vsako leto zato, da lahko klima čez celo leto, še posebej pa v sezoni vročine deluje brez zapletov. Če nima ustreznega vzdrževanja, lahko izgubi 5% celotne vzdržljivosti.

S pomočjo rednega letnega servisa klimatske naprave:

  • Lahko preprečimo večino okvar, ki bi se sicer zgodile v sezoni, v zahvalo pa bo klima poskrbela, da nam poleti ne bo vroče.
  • Zmanjšamo porabo električne energije.
  • Opravimo testiranje naprave, jo očistimo in naredimo kontrolo odvodov kondenza ter dezinficiramo kondenzator v notranji enoti in tako poskrbimo za daljšo življenjsko dobo klime.

Z vsakoletnim rednim servisom in rednim čiščenjem podaljšamo življenjsko dobo klimatske naprave, saj je klima skozi vse leto izpostavljena raznim notranjim (prah) in zunanjim (vreme) vplivom, kar pa seveda vpliva na njeno delovanje in sicer tako, da zmanjšuje učinkovitost njenega delovanja.

Še niste opravili rednega letnega servisa vaše klimatske naprave? Naročite ga pred poletjem!

Preverite tudi kaj vse zajema redni letni servis klimatske naprave.